Brakujący towar

Przesyłka z brakującym towarem

W przypadku brakujących produktów:

1. Po stwierdzeniu niezgodności z zamówieniem niezwłocznie poinformować firmę kurierską o braku produktu celem sporządzenia protokołu szkody, który wymagany jest w postępowaniu reklamacyjnym.
2. Spisanie protokołu szkody powinno zostać dokonane przez kuriera doręczającego przesyłkę
3. Mając protokół szkody należy wysłać e-mail na adres: reklamacje@zooart.com.pl.
W zgłoszeniu należy podać:
- Nazwę produktu - Ilość sztuk - Zdjęcie - Skan lub zdjęcie protokołu szkody
4. W ciągu 14 dni skontaktuje się z Panią/Panem pracownik działu reklamacji, który udzieli wszelkich informacji dotyczących złożonej reklamacji.

W przypadku braku jednego z towarów dostarczonego przez firmę kurierską In-post:
1. W przypadku uszkodzenia należy zgłosić się do najbliższego oddziału w ciągu siedmiu dni od przyjęcia przesyłki celem spisania protokołu szkody.
2. Reklamacja może być zgłoszona przy paczkomacie, z którego odbierana jest przesyłka poprzez pozostawienie nieotwartej przesyłki w paczkomacie i wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu.
pixel