Uszkodzona przesyłka

Uszkodzona przesyłka

W przypadku przesyłki uszkodzonej przez firmę kurierską DHL:

1. Po stwierdzeniu uszkodzenia niezwłocznie poinformować firmę kurierską o stanie przesyłki w celu sporządzenia protokołu szkody, który jest wymagany w postępowaniu reklamacyjnym.
2. Do momentu spisania protokołu szkody przesyłka musi zostać w stanie niezmienionym (jeżeli to tylko możliwe)
3. Spisanie protokołu szkody powinno zostać dokonane przez kuriera doręczającego.
4. Mając protokół szkody należy wysłać e-mail na adres: reklamacje@zooart.com.pl.
W zgłoszeniu należy podać:
- Nazwę produktu - Ilość sztuk - Zdjęcie - Skan lub zdjęcie protokołu szkody
5. W ciągu 14 dni skontaktuje się z Panią/Panem pracownik działu reklamacji, który udzieli wszelkich informacji dotyczących złożonej reklamacji.

W przypadku przesyłki uszkodzonej przez firmę kurierską In-post:
1. W przypadku uszkodzenia należy zgłosić się do najbliższego oddziału w ciągu siedmiu dni od przyjęcia przesyłki celem spisania protokołu szkody.
2. Reklamacja może być zgłoszona przy paczkomacie, z którego odbierana jest przesyłka poprzez pozostawienie nieotwartej przesyłki w paczkomacie i wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu.
3. Reklamacje można zgłosić bezpośrednio do sklepu drogą mailową na reklamacje@zooart.com.pl. Do Reklamacji powinny być załączone zdjęcia uszkodzonego towaru.
pixel