Advantix 1x0,4 ml do 4kg-1 PIPETA

  • Wysoce skuteczny preparat dla psów ras miniaturowych z pięciokrotną ochroną przed kleszczami, pchłami, komarami, muchami gryzącymi i komarami.
  • Advantix 1x0,4 ml do 4kg-1 PIPETA
92,03 zł
70,64 zł
/ szt.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI LECZNICZYCH I INNYCH

Każda pipeta zawiera:


Pipeta
Imidaclopridum
Permetryna
butylohydroksytoluen (E 321)
Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała do 4 kg
0,4 ml
40 mg
200 mg
0,4 mg
Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała od 4 kg do 10 kg
1,0 ml
100 mg
500 mg
1,0 mg
Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała od 10 kg do 25 kg
2,5 ml
250 mg
1 250 mg
2,5 mg
Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała od 25 kg do 40 kg
4,0 ml
400 mg
2 000 mg
4,0 mg
Advantix roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała od 40 kg do 60 kg
6,0 ml
600 mg
3 000 mg
6,0 mg

W przypadku psów o masie ciała > 60 kg można użyć odpowiedniej kombinacji pipet.
Żółtawy do brązowawego klarowny roztwór.

4. WSKAZANIA

Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł (C.canis, C.felis) oraz leczenie inwazji wszołów (Trichodectes canis) u psów.

Pchły na psach są zabijane w ciągu jednego dnia po zastosowaniu.
Pojedyncza aplikacja chroni przed kolejnymi inwazjami pcheł przez 4 tygodnie.
Produkt może być stosowany jako część strategii leczenia alergii na ukąszenia pcheł (FAD).

Produkt wykazuje trwałą skuteczność roztoczobójczą i odstraszającą wobec inwazji kleszczy (Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus przez 4 tygodnie oraz Dermacentor reticularis przez 3 tygodnie).

Poprzez odstraszanie i zabijanie wektora kleszczy Rhipicephalus sanguineus, lek zmniejsza prawdopodobieństwo przeniesienia patogenu Ehrlichia canis, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia erlichiozy u psów. W
W badaniach wykazano, że zmniejszenie ryzyka występuje od 3 dni po zastosowaniu i utrzymuje się przez 4 tygodnie.


Kleszcze już obecne na psie w momencie aplikacji mogą nie zostać zabite w ciągu 2 dni od podania preparatu i mogą pozostać przyczepione i widoczne. Dlatego zaleca się usunięcie kleszczy już obecnych na psie w momencie aplikacji, aby zapobiec ich przyczepianiu się i wysysaniu krwi.

Pojedyncze zastosowanie preparatu ma działanie odstraszające (przeciwkleszczowe) wobec ćmiankowatych (Phlebotomus papatasi przez 2 tygodnie i Phlebotomus perniciosus przez 3 tygodnie), komarów (Aedes aegypti przez 2 tygodnie i Culex pipiens przez 4 tygodnie) i kleszczy pospolitych (Stomoxys calcitrans) przez 4 tygodnie.

Zmniejszenie ryzyka zakażenia Leishmania infantum poprzez przenoszenie ćmiankowatych (Phlebotomus perniciosus) przez okres do 3 tygodni. Działanie jest pośrednie ze względu na skuteczność produktu przeciwko wektorowi.


Phlebotomus
P. perniciosus
3 tygodnie

P. papatasi
2 tygodnie
Komary
A. aegypti
2 tygodnie

C. pipiens
4 tygodnie
Stabilne osty
S. calcitrans
4 tygodnie

5. PRZECIWWSKAZANIA

Ze względu na brak dostępnych informacji, produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni ani u psów o masie ciała do 1,5 kg m.c. Należy stosować odpowiedni produkt Advantix w zależności od masy ciała psa i schematu dawkowania.
Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie stosować u kotów.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W badaniach klinicznych rzadziej obserwowano swędzenie i zmiany sierści (np. przetłuszczanie się sierści) w miejscu podania oraz wymioty. Sporadycznie zgłaszano inne reakcje, takie jak zaczerwienienie, stan zapalny, utrata sierści w miejscu podania i biegunka.

 


W bardzo rzadkich przypadkach u psów wrażliwych na permetrynę można zaobserwować zmiany w zachowaniu (niepokój, drżenie, skomlenie i tarzanie się), objawy żołądkowo-jelitowe (nadmierne ślinienie się, zmniejszony apetyt) oraz objawy neurologiczne, takie jak niestabilne ruchy i drgawki. Objawy te są zwykle tymczasowe i ustępują samoistnie.

Zatrucie po niepożądanym spożyciu doustnym u psów jest mało prawdopodobne, ale może wystąpić w bardzo rzadkich przypadkach. W takim przypadku mogą wystąpić objawy neurologiczne, takie jak drżenie i letarg. Leczenie powinno być objawowe.
Nie jest znane specyficzne antidotum.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych jest określana według następujących zasad:
bardzo częste (występujące u więcej niż 1 zwierzęcia na 10)
częste (występujące u 1 do 10 zwierząt na 100)
rzadziej (występujące u 1 do 10 zwierząt na 1000)
rzadkie (występujące u 1 do 10 zwierząt na 10 000)
bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 zwierzęcia na 10 000).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane lub inne reakcje niewymienione w ulotce lub jeśli pacjent uważa, że lek weterynaryjny nie działa, należy powiedzieć o tym lekarzowi weterynarii.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy.

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA

Zalecana minimalna dawka wynosi:
10 mg/kg żywej wagi (m.c.) imidaklopridu i 50 mg/kg żywej wagi (m.c.) permetryny.

Schemat dawkowania:

Psy (kg żywej wagi)
Nazwa produktu
Opakowanie (ml)
Imidaklopryd (mg/kg żywej wagi)
Permetryna (mg/kg żywej wagi)
do 4 kg
Advantix roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała do 4 kg
0,4 ml
minimum 10
minimum 50
od 4 kg do 10 kg
Advantix roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała od 4 kg do 10 kg
1,0 ml
10 - 25
50 - 125
od 10 kg do 25 kg
Advantix roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała od 10 kg do 25 kg
2,5 ml
10 - 25
50 - 125
od 25 kg do 40 kg
Advantix roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała od 25 kg do 40 kg
4,0 ml
10 - 16
50 - 80
40 kg do 60 kg
Advantix roztwór do nakrapiania dla psów o masie ciała od 40 kg do 60 kg
6,0 ml
10 - 15
50 - 75
W przypadku psów o masie ciała > 60 kg można użyć odpowiedniej kombinacji pipet.

Aby zmniejszyć ryzyko ponownej inwazji nowych pcheł, zaleca się poddanie leczeniu wszystkich psów
w gospodarstwie domowym. Inne zwierzęta domowe żyjące w tym samym gospodarstwie domowym również powinny zostać poddane działaniu odpowiedniego produktu. Jednocześnie zaleca się stosowanie odpowiednich produktów przeciwko dorosłym pchłom i ich stadiom rozwojowym w środowisku zwierzęcia.

Produkt pozostaje skuteczny nawet wtedy, gdy zwierzę jest przemoczone. Należy jednak unikać długotrwałego, intensywnego kontaktu
z wodą powinno być unikane przez leczone zwierzę. W przypadku częstych kąpieli czas działania może ulec skróceniu. W takich przypadkach nie należy powtarzać aplikacji częściej niż raz w tygodniu. Jeśli pies wymaga umycia szamponem, należy to zrobić przed lub co najmniej 2 tygodnie po podaniu preparatu Advantix, aby zapewnić optymalną skuteczność produktu.

W przypadku inwazji wszy zaleca się wizytę kontrolną u lekarza weterynarii po 30 dniach, ponieważ niektóre zwierzęta mogą wymagać drugiej aplikacji.

 


Metoda podawania:

[Pipeta z krótką szyjką]
Wyjąć jedną pipetę z opakowania. Przytrzymać aplikator pipety w pozycji pionowej, przekręcić i wyciągnąć nasadkę. Umieść przeciwległy koniec nasadki na pipecie i przekręć, aby złamać uszczelnienie pipety. Zdjąć nasadkę.


Dla psów ważących mniej niż 10 kg:
Gdy pies stoi nieruchomo, rozluźnij sierść w obszarze między łopatkami, aż skóra będzie widoczna. Umieścić wylot pipety bezpośrednio na skórze i nanieść całą zawartość pipety na skórę, kilkakrotnie mocno naciskając.Dla psów o masie ciała powyżej 10 kg:
Aplikować na stojącego nieruchomo psa. Całą zawartość pipety należy nanieść równomiernie w czterech kroplach na grzbiet psa od łopatek do nasady ogona. Z każdą kroplą rozluźniać sierść, aż skóra będzie widoczna. Umieścić wylot pipety bezpośrednio na skórze i nacisnąć pipetę, aby nanieść odpowiednią porcję zawartości bezpośrednio na powierzchnię skóry.

 


9. INSTRUKCJE PRAWIDŁOWEGO PODAWANIA

Do podawania wyłącznie na skórę - punktowo.
Stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.
Nie nakładać zbyt dużej ilości roztworu na jedno miejsce, ponieważ roztwór może spłynąć po boku psa.

10. OKRES(Y) KARENCJI

Nie jest przeznaczony dla zwierząt karmionych.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed mrozem.

Po pierwszym otwarciu aluminiowego pojemnika przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 30 C.
Dla pipet 0,4 ml - 4,0 ml: Po otwarciu zewnętrznego aluminiowego pojemnika zużyć w ciągu 24 miesięcy lub przed upływem daty ważności EXP, w zależności od tego, która z tych dat jest krótsza.
Dla pipet 6 ml: Po otwarciu zewnętrznego aluminiowego pojemnika zużyć w ciągu 12 miesięcy lub przed upływem daty ważności EXP, w zależności od tego, która z tych dat jest krótsza.

Nie stosować tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności zamieszczonego na pipecie, opakowaniu aluminiowym lub pudełku po EXP. Termin ważności upływa ostatniego dnia podanego miesiąca.

12. OSTRZEŻENIA SPECJALNE

Specjalne środki ostrożności dla każdego gatunku docelowego:
Może jednak dojść do kontaktu z pojedynczymi kleszczami lub ukąszenia przez pojedyncze ćmiankowate lub komary. Z tego powodu w niekorzystnych warunkach nie można całkowicie wykluczyć przenoszenia chorób zakaźnych przez te pasożyty. Produkt ma działanie odstraszające (zapobiegające ssaniu) przeciwko kleszczom, ćmiankom i komarom. Zapobiega to ssaniu krwi przez odstraszone pasożyty, a tym samym zmniejsza ryzyko przeniesienia chorób psów przenoszonych przez wektory CVBD (choroby takie jak borelioza, riketsjoza, erlichioza, leiszmanioza).

Zaleca się zastosowanie leczenia co najmniej 3 dni przed spodziewaną ekspozycją na E. canis. W odniesieniu do E. canis badania wykazały zmniejszone ryzyko wystąpienia erlichiozy u psów narażonych na zakażone E. canis kleszcze Rhipicephalus sanguineus od 3 dni po leczeniu, przy czym zmniejszenie to utrzymywało się przez 4 tygodnie.

Nie udokumentowano natychmiastowej ochrony przed ukąszeniami przez kleszcze. W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia Leishmania infantum w wyniku przeniesienia P. perniciosus przez kleszcze, leczone psy powinny być trzymane w chronionym środowisku przez pierwsze 24 godziny po pierwszym zastosowaniu preparatu.

 


Ten produkt jest niezwykle toksyczny dla kotów i może być dla nich śmiertelny ze względu na specyficzną fizjologię kotów, które nie są w stanie metabolizować niektórych substancji, w tym permetryny. Aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi kotów z produktem, po zastosowaniu preparatu należy trzymać psy oddzielnie od kotów, aż do wyschnięcia miejsca aplikacji. Ważne jest, aby upewnić się, że koty nie polizały miejsca aplikacji na psie, który został poddany działaniu tego produktu. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Przed zastosowaniem produktu u chorych lub osłabionych psów należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i jamą ustną.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas podawania produktu.
Po użyciu produktu należy dokładnie umyć ręce.
W razie przypadkowego zanieczyszczenia skóry należy natychmiast umyć dotknięty obszar wodą z mydłem.
Osoby o znanej nadwrażliwości skóry mogą być szczególnie wrażliwe na ten produkt.
Głównymi objawami klinicznymi, które można zaobserwować w bardzo rzadkich przypadkach, są przemijające podrażnienia skóry, takie jak mrowienie, pieczenie i drętwienie.
W razie przypadkowego kontaktu z oczami należy je dokładnie przepłukać wodą. Jeśli podrażnienie skóry lub oczu utrzymuje się, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi ulotkę dołączoną do opakowania lub etykietę.
Nie połykać. W razie przypadkowego połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i przedstawić mu ulotkę dołączoną do opakowania lub etykietę.
Nie dotykać leczonych zwierząt, zwłaszcza dzieci, dopóki miejsce aplikacji nie wyschnie. Można to zapewnić, stosując preparat u psów, na przykład wieczorem. Nie pozwalać świeżo leczonym zwierzętom spać z ich właścicielami, zwłaszcza z dziećmi.
Aby uniemożliwić dzieciom dostęp do pipet, należy przechowywać pipetę w oryginalnym opakowaniu, aż będzie gotowa do użycia, a zużyte pipety należy natychmiast wyrzucać.

Inne środki ostrożności:
Ponieważ produkt jest niebezpieczny dla organizmów wodnych, pod żadnym pozorem nie należy pozwalać leczonym psom na wejście do jakiegokolwiek cieku wodnego przez co najmniej 48 godzin po aplikacji.

Rozpuszczalnik w roztworze Advantix spot-on może zanieczyścić niektóre materiały, takie jak skóra, tkaniny, tworzywa sztuczne i materiały powierzchniowe. Przed kontaktem z takimi materiałami należy pozostawić miejsce aplikacji do wyschnięcia.

Ciąża i laktacja:
Produkt może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Interakcje z lekami i inne formy interakcji:
Nie są znane.

Przedawkowanie (objawy, pierwsza pomoc, odtrutki):
Nie zaobserwowano żadnych objawów klinicznych u zdrowych szczeniąt i dorosłych psów, nawet w przypadku pięciokrotnego przedawkowania lub u szczeniąt, których matki były leczone trzykrotnymi dawkami produktu leczniczego weterynaryjnego.

Niezgodność:
Nie jest znana.

13. SPECJALNE ŚRODKI USUWANIA NIEWYKORZYSTANYCH PREPARATÓW LUB ODPADÓW, JEŻELI KONIECZNE

Po użyciu należy z powrotem nałożyć nasadkę na pipetę.
Produktów leczniczych nie wolno wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Opcje utylizacji niechcianych produktów leczniczych

 

 

15. INNE INFORMACJE

Advantix spot-on to środek ektopasożytobójczy do stosowania miejscowego zawierający imidaklopryd i permetrynę. Ta kombinacja ma właściwości owadobójcze, roztoczobójcze i odstraszające.

Imidaklopryd jest skuteczny przeciwko dorosłym pchłom i stadiom larwalnym pcheł. Oprócz działania imidakloprydu na dorosłe osobniki, wykazano jego działanie larwobójcze w pobliżu leczonych zwierząt. Stadia larwalne pcheł w pobliżu psów są niszczone po kontakcie z leczonym zwierzęciem.

Produkty zawierające permetrynę są toksyczne dla pszczół.

Wielkości opakowań:
0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml lub 6,0 ml w pipecie; opakowania zawierają 1, 2, 3, 4, 6 lub 24 jednorazowe pipety.
Wszystkie rozmiary opakowań mogą nie być dostępne na rynku.

Tylko dla zwierząt.

Obowiązuje dla 1 opakowania pipety:
Weterynaryjny produkt leczniczy jest wydawany bez recepty. Zastrzeżony weterynaryjny produkt leczniczy.

Dotyczy opakowań zawierających 2, 3, 4 i 6 pipet:
Weterynaryjny produkt leczniczy jest wydawany bez recepty.

Dotyczy opakowań zawierających 24 pipety:
Weterynaryjny produkt leczniczy wydawany wyłącznie na receptę.


INFORMACJE O OPAKOWANIU (pipeta z długą szyjką)
ADVANTIX roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów

 

2. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała do 4 kg
Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała od 4 kg do 10 kg
Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała od 10 kg do 25 kg
Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała od 25 kg do 40 kg

Imidaklopridum, permetryna

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI LECZNICZYCH I INNYCH SUBSTANCJI

Każda pipeta zawiera:


Pipeta
Imidaclopridum
Permetryna
butylohydroksytoluen (E 321)
Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała do 4 kg
0,4 ml
40 mg
200 mg
0,4 mg
Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała od 4 kg do 10 kg
1,0 ml
100 mg
500 mg
1,0 mg
Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała od 10 kg do 25 kg
2,5 ml
250 mg
1 250 mg
2,5 mg
Advantix roztwór do stosowania na skórę - spot-on dla psów o masie ciała od 25 kg do 40 kg
4,0 ml
400 mg
2 000 mg
4,0 mg
Przezroczysty roztwór o barwie żółtawej do brązowawej.

4. WSKAZANIA

Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł (C.canis, C.felis) oraz leczenie inwazji wszołów (Trichodectes canis) u psów.

Pchły na psach są zabijane w ciągu jednego dnia po zastosowaniu.
Pojedyncza aplikacja chroni przed kolejnymi inwazjami pcheł przez 4 tygodnie.
Produkt może być stosowany jako część strategii leczenia alergii na ukąszenia pcheł (FAD).

Produkt wykazuje trwałą skuteczność roztoczobójczą i odstraszającą wobec inwazji kleszczy (Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus przez 4 tygodnie oraz Dermacentor reticularis przez 3 tygodnie).

Poprzez odstraszanie i zabijanie wektorów kleszczy Rhipicephalus

 

Parametry techniczne:
Faza życia:
Dorosły
Junior
Senior
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

advantix z biura pod czeskie dropy - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.

advantix z biura pod czeskie dropy
Podziel się swoim komentarzem z innymi

Produkty podobne do Advantix 1x0,4 ml do 4kg-1 PIPETA

X
X
pixel